Vrijeme trajanja pojedinačne karte kupljene u autobusu

Pojedinačna karta kupljena u autobusu vrijedi  60 minuta za vožnju na svim linijama unutar zone, u slučaju da se nastavlja putovanje, tj. vožnju u kontinuitetu.

Primjeri:

  • Linija 402 Drenje – Zaprešić + linija 405 Zaprešić – West Gate
  • Linija 403 Žlebec – Zaprešić + linija 405 Zaprešić – West Gate
  • Linija 401 K. Gornji – Zaprešić + linija 404 Zaprešić – Dubravica (do kraja I. zone)

Pojedinačna karta ne vrijedi za povratne vožnje.

Primjeri:

  • Linija 402 Drenje – Zaprešić + linija 402 Zaprešić – Drenje
  • Linija 405 West Gate – Zaprešić + linija 405 Zaprešić – West Gate