Oglas za vozača

Traže se kvalificirani vozači autobusa (KOD 95) ili vozači koji mogu uz školovanje postići tražene kvalifikacije.

Meštrović prijevoz d.o.o. će platiti školovanje u slučaju da vozači nemaju potrebne kvalifikacije, te će se troškovi školovanja nadoknaditi sukladno dogovoru.

Za sve informacije i iskazivanje interesa javite se na e-mail: [email protected], telefon 01/3391-999.