PROVEDBA OPĆE UREDBE O ZAŠTITI PODATAKA (GDPR)

Na temelju Opće uredbe o zaštiti podataka – GDPR (General Data Protection Regulation), Meštrović prijevoz d.o.o. usvojio je smjernice za implementaciju GDPR-a u vidu Politika zaštite osobnih podataka.
Prikupljanje i obrada osobnih podataka dozvoljeni su isključivo kada postoji zakonska obveza ili obveza temeljena na ugovornom odnosu, dok su sve ostale obrade osobnih podataka dozvoljene uz jasnu privolu vlasnika ili njihovih opunomoćenika. Podaci moraju biti točni i potpuni te razmjerni svrsi u koju se obrađuju. Prilikom prikupljanja osobnih podataka ispitaniku će se pružiti informacija o njegovom identitetu i kontakt podacima, svrhama obrade i pravnoj osnovi za obradu podataka, primateljima, iznošenju u treće zemlje, razdoblju pohrane, mogućnosti povlačenja privole.
Svaki Ispitanik, odnosno njegov zakonski zastupnik, može zatražiti ostvarivanje prava na pristup, ispravak i brisanje osobnih podataka koji se odnose na njega i za koje je dao privolu.
Obrasci zahtjeva za pristup osobnim podacima koji se obrađuju u informacijskom sustavu Meštrović prijevoz d.o.o, njihov ispravak, brisanje i prenosivost mogu se preuzeti na ovoj stranici.

Zahtjev se može predati osobno ili poslati poštom na adresu s naznakom “Službenik za zaštitu osobnih podataka”: Meštrović prijevoz d.o.o., Stubička 458, 10298 Donja Bistra.

Također se može dostaviti putem elektroničke pošte na adresu: [email protected]

Naknada za pojedini zahtjev iznosi 100kn sa PDV-om, te ju je potrebno uplatiti na žiro račun poduzeća prije izvršenja zahtjeva. Račun će biti poslan nakon izvršenja zahtjeva.

Dokumenti za preuzimanje:
Politika zaštite osobnih podataka
Zahtjev za pristup osobnim podacima
Zahtjev za ispravak osobnih podataka
Zahtjev za brisanje osobnih podataka

Više informacija o GDPR-u možete pronaći na sljedećim poveznicama:
Opća uredba o zaštiti osobnih podataka – Uredba (EU) 2016/679
Zakon o provedbi Opće uredbe za zaštitu podataka
Agencija za zaštitu osobnih podataka – AZOP