Kategorija: Obavijesti

Oglas za vozača

Traže se kvalificirani vozači autobusa (KOD 95) ili vozači koji mogu uz školovanje postići tražene kvalifikacije. Meštrović prijevoz d.o.o. će platiti školovanje u slučaju da vozači nemaju potrebne kvalifikacije, te će se troškovi školovanja nadoknaditi sukladno dogovoru. Za sve informacije i iskazivanje interesa javite se na e-mail: mpz@mpz.hr, telefon 01/3391-999 ili  fax: 01/3357-001.