01.03.2021. dolazi do promijene u voznom redu na liniji 100, 200 i 300.

Na liniji 100 mijenja se:

 1. K.Gornji- Zaprešić: vrijeme polaska 14:20h se mijenja u 14:05h,
 2. K.Gornji- Zaprešić: vrijeme polaska 20:15h se mijenja u 20:25h,
 3. Kraj Gornji – Zaprešić: polasci u 06:20 i 13:40 ne prometuje za vrijeme proljetnih praznika.

Na liniji 300 mijenja se:

 1. Uvodi se novi polazak Zaprešić – Žlebec u 12:50h
  (ne prometuje za vrijeme proljetnih praznika),
 2. Zaprešić – Žlebec: vrijeme polaska 13:25h se mijenja u 13:45h,
 3. Zaprešić – Žlebec: vrijeme polaska 20:45h se mijenja u 20:55h,
 4. Žlebec – Zaprešić: vrijeme polaska 13:20h se mijenja u 13:15h
  (ne prometuje za vrijeme proljetnih praznika),
 5. Žlebec – Zaprešić: vrijeme polaska 13:50h se mijenja u 14:10h,
 6. Žlebec – Zaprešić: vrijeme polaska 21:05h se mijenja u 21:20h.

Na liniji 200 mijenja se:

 1. Dubravica – Zaprešić: polazak u 10:30 ne prometuje za vrijeme proljetnih praznika.