Autor: Sanja Hanić

01.03.2021. dolazi do promijene u voznom redu na liniji 100, 200 i 300.

Na liniji 100 mijenja se: K.Gornji- Zaprešić: vrijeme polaska 14:20h se mijenja u 14:05h, K.Gornji- Zaprešić: vrijeme polaska 20:15h se mijenja u 20:25h, Kraj Gornji – Zaprešić: polasci u 06:20 i 13:40 ne prometuje za vrijeme proljetnih praznika. Na liniji 300 mijenja se: Uvodi se novi polazak Zaprešić – Žlebec u 12:50h (ne prometuje za…