Autor: mestar

Oglas za vozača

Traže se kvalificirani vozači autobusa (KOD 95) ili vozači koji mogu uz školovanje postići tražene kvalifikacije. Meštrović prijevoz d.o.o. će platiti školovanje u slučaju da vozači nemaju potrebne kvalifikacije, te će se troškovi školovanja nadoknaditi sukladno dogovoru. Za sve informacije i iskazivanje interesa javite se na e-mail: mpz@mpz.hr, telefon 01/3391-999 ili  fax: 01/3357-001.

Prethodni rasporedi

Ljetni vozni red do 1.7.2014. Linija 100 i 105, Zaprešić – Harmica – Kraj Gornji Linija 101 Zaprešić – Harmica – Kraj Gornji – Kumrovec Linija 200, Zaprešić – Pušća – Dubravica – Kumrovec Linija 300, Zaprešić – Marija Gorica   Stari (suspendirani) zimski vozni red Linija 100 Zaprešić – Harmica – Kraj Gornji Linija…